AYDIN ÇAM FISTIĞI

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 19.06.2019 tarih, C2019/071 numarası ile yapılan “Aydın Çam Fıstığı” coğrafi işaret başvurusu 16.07.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde tescillendi.

Genellikle üretimi dağlık alanlarda yapılan çam fıstığı, yöre halkına önemli gelir kaynağı sağlaması nedeni ile kırsal kalkınma açısından büyük önem taşır. Türkiye’de üretilen çam fıstığının %60’ı Aydın ilinden karşılanır. Yörede üretilen çam fıstığının %80’i ihraç edilir ve ülkeye döviz katkısı sağlar.

Aydın ilinin iklim özellikleri, toprak yapısı ve pH seviyesinin uygunluğu, yörenin etrafını saran dağlar; Aydın Çam Fıstığının kendine has özelliklere sahip olmasını sağlamıştır. Türkiye’nin diğer bölgelerinde yoğun olarak çam fıstığı yetiştiriciliği yapılan yerlerde fıstık çamı ormanlarında bir ağaçtaki kozalak miktarı 20 iken, Aydın’da 56 adettir. Hektardaki ortalama verim diğer bölgelerde 60-70 kg iç fıstık iken, Aydın’da ortalama 120 kg fıstıktır. Kalite özellikleri, Aydın ilinin ona sunduğu coğrafi özellikleri ile tüm Türkiye için eşsiz bir değerdir.

Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın ili ve bölge ekonomisi açısından önemli bir katma değer ürünü olan çam fıstığının ulusal ve uluslararası boyutta bilinir kılınması adına çalışmalar yapılmaktadır.

24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunulmuştur.

Aydın Çam Fıstığı Coğrafi İşaret Tescil Sertifikası için TIKLAYINIZ.